Temel Analiz Nedir?

Temel Analiz Nedir?

Temel analiz ikiye ayrılır:

  • Ekonomik veriler
  • Finansal veriler

Ekonomik yaklaşım, ekonomik göstergelerin incelenmesine dayanır. Bu göstergeler, ekonominin gelecekteki durumunu belirlemeye yardımcı olan harika araçlardır ve sonuç olarak piyasanın gelecekteki yönünü gösterir. En popüler ekonomik göstergeler, enflasyon, faiz oranları, tüketici satışları ve iş verileridir. Finansal yaklaşım, bir şirketin finansal tablo incelenmesine dayanır. Bu tür bir analiz, belirli bir şirkete yatırım yapmak isteyenler için çok önemlidir. Finansal tablo, şirketin genel finansal sağlığını gösterir ve güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını ortaya çıkarır.

Bir haber olayı, potansiyel olarak finansal piyasaları etkileyebilecek herhangi bir duyuru veya tartışmadır. Bu, merkez bankası başkanlarının politika açıklamaları yapması, Brexit gibi konularla yurt dışında tartışmalar ve hükümet üyelerinin değiştirilmesi içerir. Bazı haber olayları tahmin edilebilirken, diğerleri tahmin edilemez ve tüccarlar değişen duruma ayak uydurmak için hazır olmalıdır. Örneğin, yeni bir hükümet üyesinin duyurulması durumun ülkesinin parasını etkileyebilir. Ülkenin ekonomik verileri iyileştiği ve beklentileri aştığı zaman, onun para birimi de yükselir. Bu, ülkenin ekonomisi iyi olduğu zaman, onun para birimi de güçlü olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, yatırımcılar ekonomik verileri ve yetkililerden gelen konuşmalara bakarak, bir para biriminin nasıl performans göstereceğini anlayabilirler.

Daha genel ifadelerle, Forex temel analizi, bir dövizin fiyatını etkileyebilecek ekonomik faktörleri incelemektir. Amaç, bu faktörleri tanımlamak ve ne şekilde fiyatı etkileyebileceklerini tahmin etmektir. Forex temel analizinde incelenebilecek faktörler oldukça çoktur ve birkaç kategoriye ayrılabilirler. En önemlileri şunlardır:

-Makroekonomik faktörler: Bir ekonominin genel performansını etkileyebilecek ve dolayısıyla da onun döviz talebini. Makroekonomik faktörlerin örnekleri enflasyon, GDP büyümesi, faiz oranları, ticaret dengesi vb. Gibidir.

-Siyasi faktörler: Bir ülkenin istikrarını ve diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyebilecek; aynı zamanda da bir dövizin talebini. Siyasi faktörlerin örnekleri seçimler, hükümet borcu, uluslararası anlaşmalar vb. Gibidir.

-Sosyal faktörler: Bir ülkenin demografik yapısını ve kültürünü etkileyebilecek; aynı zamanda da bir dövizin talebini. Sosyal faktörlerin örnekleri nüfus büyümesi, yaş dağılımı, eğitim seviyesi vb. Gibidir.

-Doğal faktörler: Bir ülkenin iklimini ve coğrafik yapısını etkileyebilecek; aynı zamanda da bir dövizin talebini. Doğal faktörlerin örnekleri hava koşulları, doğal afetler vb. Gibidir. Görüldüğü gibi, bir dövizin fiyatını etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır. Forex temel analizi, bu faktörleri tanımanıza ve ne şekilde fiyatı etkileyebileceklerini tahmin etmenize yardımcı olur.